User:  
     Pass:   

                           
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กลุ่มงานในสำนักงาน)
 


ศักดา จันทร์ฝอย
ผอ.สพป.บร.4

การอบรมหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มนาโพธิ์ ๒ 
โดย : ศน.สนิท เกไธสง 
โพสเมื่อ : 11 มิถุนายน 2562** 
อ่านแล้ว : 19 ครั้ง 


การอบรมหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มนาโพธิ์ ๑ 
โดย : ศน.สนิท เกไธสง 
โพสเมื่อ : 11 มิถุนายน 2562** 
อ่านแล้ว : คร้ัง 
  *หน้าเว็บของโรงเรียน*
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
 
  !ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
  !ข้อมูลบุคลากรในแต่ละโรงเรียน
  !ผู้ที่ได้รับเชี่ยวชาญ
  !ผู้ที่ได้รับชำนาญการพิเศษ
นิเทศ ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒   

รับครูคืนถิ่น 
โดย : ศน.สนิท เกไธสง  
โพสเมื่อ : 25 กันยายน 2561** 
อ่านแล้ว : 65 คร้ัง
     นิเทศ ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโ  
 
ข่าวโดย   : ศน.พลอยชนก ทุนไธสง     
โพสเมื่อวันที่่  24 มิถุนายน 2562** อ่าน  :  ครั้ง   
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(สำนักงาน)
  !ผู้อำนวยการเขตฯ
  !รองผู้อำนวยการเขตฯ  

การจัดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน(primarydata) 
โดย : ศน.สนิท เกไธสง 
โพสเมื่อ : 20 สิงหาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 50 คร้ัง
  !ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ
  !บุคลากรในกลุ่มต่างๆ
  !จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสังกัด
---ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน---

ผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
โดย : 208 
โพสเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 164 คร้ัง
   ข้อมูลนักเรียนในสังกัด(ทุกโรง)
  ! ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรง
ผอ.สพป.บร.๔ พบเพื่อนครูอำเภอนาโพธิ์  
  ! ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด(ทุกโรง)
      วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ
ข่าวโดย   : ศน.สนิท เกไธสง 
โพสเมื่อวันที่่  19 มิถุนายน 2562** อ่าน  :  ครั้ง
  
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)
   1**เรื่อง :  arawerawerawrawer
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 04 กรกฎาคม 2562**
 รายละเอียดโดยย่อ : ขอทดสอบระบบครับ ฯ
โดย :โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยาจำนวนครั้งที่อ่าน  : 0  ครั้ง
   2**เรื่อง :  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 30 มกราคม 2562**
 รายละเอียดโดยย่อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรีย ฯ
โดย :โรงเรียนวัดโพธิ์จำนวนครั้งที่อ่าน  : 37  ครั้ง
   3**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ร่วมแรงร่วมใจเกี่ยวข้าวที่นาโรงเรียน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรีย ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมจำนวนครั้งที่อ่าน  : 44  ครั้ง
   4**เรื่อง :  เตรียมงานมุติตาคารวะ กษิณานุสรณ์ ๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 21 กันยายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก เป็นสถา ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านสตึกจำนวนครั้งที่อ่าน  : 41  ครั้ง
   5**เรื่อง :  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 กันยายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทั ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านปลัดมุมจำนวนครั้งที่อ่าน  : 45  ครั้ง
    <กำหนดการประชุม/อบรม>
 

    

  
  **user+pass : ระบบ Primary
       * adminโรงเรียน*
    *รหัสsmis*
    * จัดสรรDLIT ปี ๖๑*
 
 
 
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
  **แบบรายงานการเดินทาง**
     " บก.111 (รถโดยสาร)"
     " บก.111 (รถราชการ)"
     " บก.111 (รถส่วนตัว)"
  * โรงเรียนประชารัฐ
 โรงเรียน Wireless Solution
 ร.ร.ได้รับ Router
 **แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
 
  "บันทึกข้อความขอใช้รถ(ร.ร.)"
  "บันทึกขอใช้รถ(สพป.)"
    การเข้าถึงเว็บนี้
 # รวมทั้งสิ้น    57784    ครั้ง
  # วันนี้            3        ครั้ง
  # วันที่แล้ว      10       ครั้ง
  # เดือนนี้        124      ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  620    ครั้ง
แบบฟอร์มการเงิน
มุมดาวน์โหลด
   **สัญญายืมเงิน**
    **ค่ารักษาพยาบาล**
    **ใบสำคัญรับเงิน**
    **การศึกษาบุตร**
    **แบบติดใบเสร็จ**
    **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**


  เรื่อง หนังสือโรงเรียนประชารัฐ  (หนังสือรายการ.docx)  โดย นายสนิท เกไธสง  โหลด 7 ครั้ง

  เรื่อง หนังสือราชการ  (โรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบล.docx)  โดย ศน.พลอยชนก ทุนไธสง  โหลด 7 ครั้ง

  เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร  (เอกสารประกอบหลักสูตร.doc)  โดย ศน.พลอยชนก ทุนไธสง  โหลด 16 ครั้ง

  เรื่อง ทดสอบเด้อ  (งบอบรม 61 วิทย์.docx)  โดย นายสนิท เกไธสง  โหลด 8 ครั้ง

  เรื่อง แบบฟอร์มการรายงานขยะ  (cc.docx)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 43 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตมัธยม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (เฉลยกระดาษคำตอบมัธยม.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 32 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตฯประถม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (เฉลยคำตอบคณิตประถม.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 27 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบวิทย์ประถม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (วิทย์.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 28 ครั้ง

  เรื่อง แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไฟล์ Word)  (แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561.docx)  โดย   โหลด 653 ครั้ง

  เรื่อง แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  (แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561.pdf)  โดย   โหลด 766 ครั้ง

ยังมีต่อ คลิกดู

  ดาวน์โหลดคู่มือ เวทคณิต  
  ตัวอย่างเวทคณิต VTR
   การคิดเลขเร็วกรมวิชาการ
 คู่มือการรายงานเวทคณิต
  ภาพรวมการรายงานผลเวทคณิต
   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 3112
120
               
Untitled Document
สร้างตาราง ไม่สำเร็จ